Ansatsu Kyoushitsu Spin-off Koro-sense Q!

Ansatsu Kyoushitsu Spin-off Koro-sense Q!

Alt. Names
Korosensei Quest! ,Ansatsu Kyoushitsu Spin-off Koro-sensei Quest! ,Koro-sense Quest! ,Koro-sensei Quest! ,Ansatsu Kyoushitsu Spin-off Koro-sensei Q! ,Koro-sensei Q!
Status
Ongoing
Author
WATANABE Kizuku
Artist
AOTO Jou
Genre
Shounen
Views
0

Story

N/A
Chapter Title Date Added
Ansatsu Kyoushitsu Spin-off Koro-sense Q! 11.5 Vol 02Volume 2 Extras 17 Dec 2017
Ansatsu Kyoushitsu Spin-off Koro-sense Q! 11 Vol 02Playing Tag With The Pope 6 Dec 2017
Ansatsu Kyoushitsu Spin-off Koro-sense Q! 10 10 16 Nov 2017
Ansatsu Kyoushitsu Spin-off Koro-sense Q! 9 9 11 Nov 2017
Ansatsu Kyoushitsu Spin-off Koro-sense Q! 8 8 11 Nov 2017
Ansatsu Kyoushitsu Spin-off Koro-sense Q! 7 7 26 Oct 2017
Ansatsu Kyoushitsu Spin-off Koro-sense Q! 6 6 7 Sep 2017
Ansatsu Kyoushitsu Spin-off Koro-sense Q! 5 5 17 Aug 2017
Ansatsu Kyoushitsu Spin-off Koro-sense Q! 4 The Ruins of Betrayal 6 Jun 2017
Ansatsu Kyoushitsu Spin-off Koro-sense Q! 3.5 3.5 11 Apr 2016
Ansatsu Kyoushitsu Spin-off Koro-sense Q! 3 3 11 Apr 2016
Ansatsu Kyoushitsu Spin-off Koro-sense Q! 2.5 2.5 15 Feb 2016
Ansatsu Kyoushitsu Spin-off Koro-sense Q! 2 2 15 Feb 2016
Ansatsu Kyoushitsu Spin-off Koro-sense Q! 1.5 1.5 15 Feb 2016
Ansatsu Kyoushitsu Spin-off Koro-sense Q! 1 1 15 Feb 2016