Mattaku Saikin no Tantei to Kitara

Mattaku Saikin no Tantei to Kitara

Alt. Names
まったく最近の探偵ときたら
Year
2016
Status
Ongoing
Author
IGARASHI Masakuni
Artist
IGARASHI Masakuni
Genre
Comedy Romance Slice of Life Mystery Seinen Adventure Drama
Views
2

Story

N/A
Chapter Title Date Added
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 11.5 Volume 2 Extras + Omake 18 Apr 2018
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 11 16 Apr 2018
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 10 18 Mar 2018
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 9 31 Oct 2017
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 8 8 20 Aug 2017
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 7 7 6 Jul 2017
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 6 6 7 Jun 2017
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 5.5 Volume 1 Extras + Omake 21 May 2017
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 5 Great Detective Asunaro 16 May 2017
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 4 Formerly Fashionable Nagumo 30 Apr 2017
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 3 Mashiro's Vermin Extermination Case 14 Dec 2016
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 2 Ex-Great Detective's Assistant, Mashiro 27 Oct 2016
Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 1 Mattaku Saikin no Tantei to Kitara 1: 17 Oct 2016